V této době máme již ve čtvrtém nástavku za týden cca 4-5kg medu například ze špendlíku.  Mezistěny vkládáme do nástavku 1. medový s pylem vedle plodový a poté se nám střídá mezistěna a plodový rámeček.